Stilling - Solbjerg sø´s venner af 1986

Torsdag den 6.12.2018, kl 19.00.

I Solbjerg fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88.
Dagsorden iflg. vedtægterne:

Velkomst
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning ved Jørgen Bruhn Jørgensen.
4. Kassererens forlæggelse af regnskab. Herunder valg af revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Udsætningsplan for 2019.
7. Valg af bestyrelsen.
8. Valg af suppleant.
9. Indkomne forslag (Disse bedes, senest 8 dage før generalforsamlingen, indsendt til kasseren).
10. Eventuelt.