Bliv medlem af "Søens Venner"

Jeg vil gerne melde mig ind i "Søens Venner" og overfører
kontingentet kr. 100,00 til jeres bankkonto:
Nordea
Reg. nr.: 1917
Konto nr.: 34 86 58 47 68
- anfør venligst dit navn i indbetalingsfeltet fra banken.

Tak fordi du vil melde dig ind i Stilling-Solbjerg Sø's Venner  

Det årlige kontingent er kr. 100,00

Kære nye medlem af Søens Venner.  Vi formoder, at du nu har besluttet dig til at melde dig ind i "Søens Venner" og ønsker dig hjertelig velkommen i foreningen.

Søens Venner afholder een gang årligt en generalforsamling forud for udsætningen af ørreder og ål. Denne bliver der indkaldt til pr. brev, men da portoen som bekendt koster en del, påtænker vi at udsende e-mail-indkaldelse til dem, der har oplyst e-mail-adresse.

Klik lidt rundt på vor hjemmeside og orienter dig om vores forening. Du er i øvrigt altid velkommen til at skrive til os, når du har spørgsmål om vore aktiviteter til: Sören Mäder som så drager omsorg for, at du får svar fra et af vore bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen - Solbjerg Stilling Sø's Venner